โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำรวจเพื่อรองรับการเรียนการสอนระบบราง และปรับปรุงการจัดการศึกษาโดยเน้นผลลัพธ์ของการเรียนให้มีทักษะการปฏิบัติงาน สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำรวจเพื่อรองรับการเรียนการสอนระบบราง และปรับปรุงการจัดการศึกษาโดยเน้นผลลัพธ์ของการเรียนให้มีทักษะการปฏิบัติงาน สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 เมษายน 2565 โดย ณัฐนันท์ อนันต์สถาพร จำนวนผู้เข้าชม 176 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา