โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 เมษายน 2565 โดย อัมราพร จันทร์เที่ยง จำนวนผู้เข้าชม 805 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

1. ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภท วิชาการ (อาจารย์)  คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

2. ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ  คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป  คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา