โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญร่วมโครงการ ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตของตนเองและผู้อื่น | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญร่วมโครงการ ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตของตนเองและผู้อื่น

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 25 เมษายน 2565 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 843 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

งานให้บริการคำปรึกษา งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร มทร. ล้านนา ทุกพื้นที่ เข้าร่วมโครงการ "ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตของตนเองและผู้อื่น" (ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรมง ZOOM) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงวิถีการดูแลสุขภาพจิตของตนเองและบุคคลใกล้ชิด สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมทางโปรแกรม Zoom จะได้รับเกียรติบัตร โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.00 น. ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ RMUTL Student Care โทร.053-921444 ต่อ 1402  หรือที่เพจ https://www.facebook.com/RmutlStudentCare ซึ่งหัวข้อในการอบรมประกอบด้วย

หัวข้อที่ 1: วันที่ 9 พ.ค. 65 เวลา 10.00 - 12.00 น. "โรคจิตเวชที่น่ารู้สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากร"

หัวข้อที่ 2: วันที่ 10 พ.ค. 65 เวลา 10.00 - 12.00 น. "ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ"

หัวข้อที่ 3: วันที่ 11 พ.ค. 65 เวลา 10.00 - 12.00 น. "เข้าใจพฤติกรรมการทำร้ายตนเอง (เพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย)"

หัวข้อที่ 4: วันที่ 12 พ.ค. 65 เวลา 10.00 - 12.00 น. "หัวใจสู่การเข้าใจตนเองและผู้อื่น (Empathy)"

หัวข้อที่ 5: วันที่ 12 พ.ค. 65 เวลา 14.00 - 16.00 น. "ภาวะหมดไฟในการทำงาน"ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา