โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการทดสอบสมรรถนะ บุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา เชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการทดสอบสมรรถนะ บุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 เมษายน 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 926 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

ศูนย์วิจัยระบบพลังงานสะอาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการติดตั้ง ซ่อม และบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ระดับ 2 และ 3 ภายใต้โครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

 

สามารถ ดาวน์โหลดในสมัคร และ ยื่นคำขอเข้ารับการทดสอบ
ผ่านทางเว็บไซต์ kaewpanya.rmutl.ac.th\lifetpqi
ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565 - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา