โลโก้เว็บไซต์ ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษาเป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีสมโภชน้ำศักดิ์สิทธิ์และร่วมงานทิพยธาราบูชาพระธาตุเจดีย์หลวง เสาอินทขีล และไม้หมายเมือง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษาเป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีสมโภชน้ำศักดิ์สิทธิ์และร่วมงานทิพยธาราบูชาพระธาตุเจดีย์หลวง เสาอินทขีล และไม้หมายเมือง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 30 พฤษภาคม 2565 โดย อุไรพร ดาวเมฆลับ จำนวนผู้เข้าชม 786 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมพิธีสมโภชน้ำศักดิ์สิทธิ์และร่วมงานทิพยธาราบูชาพระธาตุเจดีย์หลวง เสาอินทขีล (เสาหลักเมือง) และไม้หมายเมือง (ต้นยางหลวง) ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ และวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณค่าความสำคัญของประวัติศาสตร์และประเพณีใส่ขันดอกอินทขีล อันเป็นประเพณีโบราณของเมืองเชียงใหม่ ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ในวันแรม 13 ค่ำ เดือน 8 (เดือนพฤษภาคม) ซึ่งเรียกว่า "วันเข้าอินทขีล" 

ภาพ : ศักดิ์นรินทร์ ชาวงิ้วออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา