โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างเทคนิค (ปวส.) สังกัด กองพัฒนาอาคารสถานที่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างเทคนิค (ปวส.) สังกัด กองพัฒนาอาคารสถานที่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มิถุนายน 2565 โดย อัมราพร จันทร์เที่ยง จำนวนผู้เข้าชม 958 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตำแหน่ง ช่างเทคนิค คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท ระยะเวลาการจ้างคราวละไม่เกิน 1 ปีงบประมาณ ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครด้วยตนเอง โดยขอรับใบสมัครได้ที่กองบริหารงานบุคคลหรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร จากเว็บไซด์ https://personal.rmutl.ac.th ได้ตั้งแต่วันที่ 22 – 30  มิถุนายน 2565 ในเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น. โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ (คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา