โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์ความร่วมมือ มทร.ล้านนา และ มจธ. เพื่อมูลนิธิโครงการหลวงฯ จัดอบรมสร้างความสามารถทางด้านช่างยนต์ ให้ครูและนักเรียนภายในพื้นที่ศูนย์การศึกษานอกระบบฯ อ.อมก๋อย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ศูนย์ความร่วมมือ มทร.ล้านนา และ มจธ. เพื่อมูลนิธิโครงการหลวงฯ จัดอบรมสร้างความสามารถทางด้านช่างยนต์ ให้ครูและนักเรียนภายในพื้นที่ศูนย์การศึกษานอกระบบฯ อ.อมก๋อย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 73 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ศูนย์ความร่วมมือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อมูลนิธิโครงการหลวงและกิจกรรมวิชาการ ร่วมกับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.อมก๋อย จัด “โครงการฝึกอบรมสร้างความสามารถทางด้านช่างตามกรอบการศึกษา (หลักสูตรการตรวจซ่อมและบำรุงรถจักรยานยนต์ ครั้งที่ 4 )” ระหว่าง วันที่ 17 - 21 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”บ้านเซาะแอะ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เพื่อสร้างความสามารถทางด้านงานช่างซ่อมจักรยานยนต์ เครื่องจักรกลทางการเกษตร ให้กับกลุ่มนักเรียนภายในพื้นที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.อมก๋อย จำนวน 5 แห่ง ให้สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในครัวเรือน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย ตลอดจนสามารถต่อยอดเป็นอาชีพได้ในอนาคต

   โดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4  ซึ่งเนื้อหาในการอบรมเป็นการทบทวนความรู้ด้านระบบไฟฟ้าในรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์ทางการเกษตร พร้อมด้วยการอบรมให้ความรู้การซ่อมโช๊คอัพ และการถอดประกอบเครื่องยนต์ชุดบน เช่นเพลาลูกเบี้ยว กระเดื่องกดวาล์ว ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ตามหลักสูตรมาตรฐานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) : TPQI โดยมีคณะวิทยากรผู้มีประสบการณ์ของมหาวิทยาลัยฯประกอบด้วย นายเอกณัฐ กระจ่างธิมาพร นายวธัญญู วรรณพรหม นักวิจัยจากศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาชีพและเทคโนโลยี(COE) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา พร้อมด้วย อาจารย์เมธัส ภัททิยธนี อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา และนายสุรเชษ เสาร์อ้าย บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา 

(เครดิตภาพ/ข้อมูล : ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาชีพและเทคโนโลยี(COE) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา