โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ร่วมจัดกิจกรรม โครงการมหกรรมรักน้องอย่างสร้างสรรค์ No S No L ครั้งที่ 14 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ร่วมจัดกิจกรรม โครงการมหกรรมรักน้องอย่างสร้างสรรค์ No S No L ครั้งที่ 14

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 กรกฎาคม 2565 โดย อุไรพร ดาวเมฆลับ จำนวนผู้เข้าชม 649 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดโครงการ "มหกรรมรักน้องอย่างสร้างสรรค์" (NO-S NO-L) ครั้งที่ 14 โดยศูนย์วัฒนธรรมศึกษาได้ดำเนินกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติและความสำคัญของเวียงเจ็ดลิน ตราสัญลักษณ์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยฯ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา และนายศักดิ์นรินทร์ ชาวงิ้ว นักวิชาการศึกษา ณ บริเวณลานพ่อปู่ มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา