โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรม : แชะ&แชร์ ประจำเดือน ก.ค. 65  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรม : แชะ&แชร์ ประจำเดือน ก.ค. 65 

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 สิงหาคม 2565 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 76 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรม : แชะ&แชร์ ประจำเดือน ก.ค. 65 

อันดับที่ 1 : ผู้ใช้ Facebook ชื่อ >>> Tüm Nättapöng
อันดับที่ 2 : ผู้ใช้ Facebook ชื่อ >>> Tanyamai Jaikantiya
อันดับที่ 3 : ผู้ใช้ Facebook ชื่อ >>> Arthitiya Satipanya
อันดับที่ 4 : ผู้ใช้ Facebook ชื่อ >>> Phupa Chotisakul
อันดับที่ 5 : ผู้ใช้ Facebook ชื่อ >>> Piyapoom Boonnak

➖➖➖➖➖➖➖➖
ติดต่อรับรางวัลที่ : เคาน์เตอร์ งานบริการ ยืม - คืน ชั้น 1 สำนักวิทยบริการฯ อาคารหอสมุด มทร.ล้านนา
วันที่ 5 สิงหาคม เวลา 12.00 น


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา