โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมแสดงความยินดีการก้าวเข้าสู่ปีที่ 53 นสพ.ไทยนิวส์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมแสดงความยินดีการก้าวเข้าสู่ปีที่ 53 นสพ.ไทยนิวส์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 4 สิงหาคม 2565 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 66 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา มอบหมายให้นางสาวแววดาว  ญาณะ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยกองประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากรงานสื่อสารองค์กรและข่าว กองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา เดินทางเข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาส ก้าวสู่ปีที่ 53 หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ โดยมีนางอุบลนัดดา สุภาวรรณลิ้มเจริญ กรรมการผู้จัดการหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์รายวัน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา