โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยใจ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ วัดขะจาว ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยใจ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ วัดขะจาว ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 สิงหาคม 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 315 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม "จิตอาสา เราทำความดีด้วยใจ" เนื่องในโอกาส วันแม่แห่งชาติ และวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565 จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างชุมชมตำบลฟ้าฮ่าม และกองพลรบพิเศษที่ 5 เพื่อพัฒนา ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัดขะจาว ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในวัดให้เกิดความสวยงาม เป็นศาสนสถานที่สวยงาม และเป็นการปลูกฝังจริยธรรมผ่านกิจกรรม มีจิตอาสาทั้งจากโรงพยาบาลลานนา ทหารจากกองพลรบพิเศษที่ 5 นักเรียนจากโรงเรียนวัดขะจาว และชาวบ้านชุมชนตำบลฟ้าฮ่าม เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

 

ในโอกาสนี้ อาจารย์วิสุทธิ์ บัวเจริญ หัวหน้าศูนย์ซ่อมบำรุงวินิจฉัยปัญหาเครื่องจักร/เครื่องมือ เพื่อสนับสนุนศูนย์/สถานีโครงการหลวง พร้อมด้วยบุคลากร สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการทำแปลงผัก ให้กับประชาชนผู้สนใจในเขตชุมชมตำบลฟ้าฮ่าม ณ แปลงผักสาธิตในโครงการ "ปลูกผักเพราะรักแม่" วัดขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

ข่าว/ภาพ กลุ่มงานสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี, กลุ่มงานโครงการพิเศษ, iChiangMaiPR.com
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภี

 

ข่าวที่เกี่ยวข้องคำค้น : จิตอาสา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา