โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมการแถลงข่าวและจับสลากแบ่งสายกีฬา USTCM ครั้งที่ 11 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมการแถลงข่าวและจับสลากแบ่งสายกีฬา USTCM ครั้งที่ 11

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 4 ตุลาคม 2565 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 406 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    นางจิตติมา ทองเล็ก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ (รักษาราชาการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา)  พร้อมด้วยคณะผู้ฝึกสอนและนักกีฬา มหาวิทลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมพิธีแถลงข่าวและจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์มหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565  ณ หอแสดงดนตรี ดร.สายสุรี จุติกุล อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ โดยมี ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพเป็นประธานกล่าวต้อนรับและดำเนินการแถลงข่าวพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 12 แห่ง ได้แก่ ม.เชียงใหม่ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ ม.แม่โจ้ ม.พายัพ ม.นอร์ท-เชียงใหม่ ม.ฟาร์อีสเทอร์น ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์เชียงใหม่  

    การแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11  (11th University Sports Tournament of Chiang Mai (USTCM)) มีกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2565  โดยมีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยพายัพ และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพ ซึ่งมีการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆได้แก่ วอลเลย์บอล ฟุตบอล ทำการแข่งขัน ณ มหาวิทยลัยแม่โจ้ และการแข่งขันกีฬา Esports โดยใช้เกมส์ Arena  of  Valor (ROV) ทำการแข่งขัน ณ ห้องประชุมธรรมบดี (มจร.ล้านนา สวนดอก)  

    โดยการแข่งขันดังกล่าวเป็นการสร้างเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางกีฬา มีโอกาสได้เรียนรู้การมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา