โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดกองพัฒนาอาคารสถานที่ จำนวน 5 อัตรา ตำแหน่ง คนสวน 1 อัตรา ,พนักงานทั่วไป 3 อัตรา และพนักงานสถานที่ 1 อัตรา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดกองพัฒนาอาคารสถานที่ จำนวน 5 อัตรา ตำแหน่ง คนสวน 1 อัตรา ,พนักงานทั่วไป 3 อัตรา และพนักงานสถานที่ 1 อัตรา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 ตุลาคม 2565 โดย อัมราพร จันทร์เที่ยง จำนวนผู้เข้าชม 774 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา ดังนี้

   1. ตำแหน่ง คนสวน  จำนวน 1 อัตรา  คุณวุฒิ ม.6 หรือต่ำกว่า ม.6

   2. ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา คุณวุฒิม. 6 หรือต่ำกว่า ม.6

   3. ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิ ม.6 หรือต่ำกว่า ม.6

โดยผู้ประสงค์จะสมัครสามารถด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 6 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตั้งแต่วันที่ 12 - 21 ตุลาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (โดยไม่เสียค่าสมัคร)

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา