โลโก้เว็บไซต์ ร่าง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำปกปริญญาบัตรและเหรียญเกียรตินิยม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ร่าง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำปกปริญญาบัตรและเหรียญเกียรตินิยม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 4 พฤศจิกายน 2565 โดย นายภูเบศร์ แสงปุก จำนวนผู้เข้าชม 77 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

Downloadออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา