โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (2 อัตรา) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (2 อัตรา)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 พฤศจิกายน 2565 โดย อัมราพร จันทร์เที่ยง จำนวนผู้เข้าชม 1030 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง ประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

  1. ตำแหน่ง A101 อาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาสุขภาพ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก จำนวน 1 อัตรา
  2. ตำแหน่ง A102 อาจารย์ สังกัดสาขาอุตสาหกรรมเกษตร/วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ตาก จำนวน 1 อัตรา

โดยผู้ประสงค์จะต้องดำเนินการกรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ โดยระบบจะเปิดตั้งแต่วันที่ 18 - 29 พฤศจิกายน 2565 (เวลาเปิดระบบรับสมัครวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.) รายละเอียดตามประกาศดังแนบมาพร้อมนี้ (คลิกอ่านประกาศ)

 

ขอให้ผู้รับการสมัครศึกษารายละเอียดขั้นตอนการสมัคร ดำเนินการตามขั้นตอนที่แจ้งให้โดยรอบคอบ
ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนการบันทึกข้อมูลเพื่อรักษาสิทธิ์ประโยน์ของตัวท่านเองออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา