โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำปกปริญญาบัตรและเหรียญเกียรตินิยม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำปกปริญญาบัตรและเหรียญเกียรตินิยม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 17 พฤศจิกายน 2565 โดย นายภูเบศร์ แสงปุก จำนวนผู้เข้าชม 72 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

Download<<<<ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา