โลโก้เว็บไซต์ รางวัลนักวิจัยดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รางวัลนักวิจัยดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2565

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 17 พฤศจิกายน 2565 โดย ณัฏฐนันท์ ศรีวรพจน์ จำนวนผู้เข้าชม 441 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2565 ดังรายนามต่อไปนี้

 

1. รางวัลนักวิจัยดีเด่น ที่มีการเผยแพร่ผลงานในวารสาร ทางวิชาการระดับนานาชาติ

 

  

 

2. รางวัลนักวิจัยดีเด่น ที่มีการเผยแพร่ผลงานในวารสาร ทางวิชาการระดับชาติ 

    

  

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา