โลโก้เว็บไซต์ ประกาศเผยแพร่แผนโครงการจัดทำเข็มวิทยฐานะบัณฑิตในงานพิธิพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศเผยแพร่แผนโครงการจัดทำเข็มวิทยฐานะบัณฑิตในงานพิธิพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 22 พฤศจิกายน 2565 โดย นางสาวอำพรรณ ไชยวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 52 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศเผยแพร่แผนโครงการจัดทำเข็มวิทยฐานะบัณฑิตในงานพิธิพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2022/11/20221122092849_53994.pdf


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา