โลโก้เว็บไซต์ Recruitment for a Foreign Employee : ประกาศรับสมัครลูกจ้างชาวต่างประเทศ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Recruitment for a Foreign Employee : ประกาศรับสมัครลูกจ้างชาวต่างประเทศ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 มกราคม 2566 โดย อัมราพร จันทร์เที่ยง จำนวนผู้เข้าชม 104 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

Announcement of Rajamangala University of Technology Lanna on

Recruitment for a Foreign Employee

           ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ สังกัดศูนย์ภาษา เชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา และผู้สอน สังกัดศูนย์ภาษา ลำปาง จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย

1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง  คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ  (Announcement)

2. ใบสมัครลูกจ้างชาวต่างประเทศ (Application for Employment) ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา