โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน และศูนย์วนเกษตร-พฤกษเภสัช ให้การต้อนรับคณะกรรมการจัดงานและผู้เข้าร่วมงาน Prince Mahidol Award Conference (PMAC) 2023 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา น่าน และศูนย์วนเกษตร-พฤกษเภสัช ให้การต้อนรับคณะกรรมการจัดงานและผู้เข้าร่วมงาน Prince Mahidol Award Conference (PMAC) 2023

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 24 มกราคม 2566 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 1137 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันอังคารที่ 24 ม.ค. 2566 เวลา 08.15-11.15 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดย ผศ.ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน ตัวแทนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร พร้อมด้วย ผศ.ดร.วิไลพร จันทร์ไชย , ดร.รัชณีภรณ์ อิ่นคำ รักษาการหัวหน้าศูนย์วนเกษตร-พฤกษเภสัช และคณะผู้บริหาร KAI ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการจัดงานและผู้เข้าร่วมงาน Prince Mahidol Award Conference (PMAC) 2023 ในการเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านต่างๆของศูนย์วนเกษตร-พฤกษเภสัช (Pharma-Agroforestry District; PAD) ภายใต้ความร่วมมือของสถาบัน เค อะโกร-อินโนเวท และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

     โดยมีการบรรยายการดำเนินงานด้านต่างๆของศูนย์วนเกษตร เยี่ยมชมบูธแสดงผลงานวิจัยและผลิตภัณฑ์ของคณะเภสัชศาสตร์ CU และ MU เยี่ยมชมโรงเรือน-แปลงปลูกต่างๆ และร่วมกันปลูกป่า ณ บริเวณศูนย์วนเกษตร-พฤกษเภสัช มทร.ล้านนา น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา