โลโก้เว็บไซต์ PR อาสา เสริมศักยภาพการประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

PR อาสา เสริมศักยภาพการประชาสัมพันธ์ยุคใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 7 มีนาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 298 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        กองประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร) ล้านนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ PR อาสา รุ่นที่ 1 เพื่อเป็นการสร้างเสริมศักยภาพนักประชาสัมพันธ์ และยังเป็นการเพิ่มทักษะการประชาสัมพันธ์ อย่างถูกต้องให้แก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาที่จะเข้ามาเป็นประชาสัมพันธ์จิตอาสาได้ ผ่านการฝึกประสบการณ์นำประสบการณ์นั้นมาช่วยเหลืองานของมหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเป็นต้นแบบที่ดีสำหรับนักศึกษารุ่นต่อไป โดยผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการ เป็นประธานเปิดการอบรมและได้รับเกียรติจากคุณ ชีพธรรม คำวิเศษณ์  ผู้ดำเนินรายการ MCOT.net สถานีวิทยุ FM 100.5 สำนักข่าวไทย อสมท.  นักเขียนและนักสื่อสารมวลชน ผู้อำนวยการหลักสูตร Social Media for PR  ฯลฯ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “PR โชว์ เชี่ยว” ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมทุกคนจะได้ฝึกปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงได้เรียนรู้วิธีการรายงานข่าวที่ทันต่อสถานการณ์ในช่องทางที่เหมาะสมโดยมีตัวแทนจากประชาสัมพันธ์ 6 พื้นที่ นักศึกษาและผู้ที่เป็นประชาสัมพันธ์จิตอาสา เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม พ.ศ. 2559   ณ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา  มทร.ล้านนา 

    

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา