โลโก้เว็บไซต์ เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ Learning Express 2023 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ Learning Express 2023

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1280 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        เปิดรับสมัครนักศึกษา มทร. ล้านนา (ไม่จำกัดสาขาและชั้นปี) เข้าร่วมโครงการ Learning Express 2023 (LeX 2023) ร่วมกับ Singapore Polytechnic ประเทศสิงค์โปร์

โครงการนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษา มทร.ล้านนา ได้ร่วมทำกิจกรรมกับนักศึกษาจากประเทศสิงคโปร์ เป็นเวลา 12 วันเต็ม (27 มี.ค. - 7 เม.ย. 66) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น**

สิ่งที่นักศึกษาจะได้รับ

      1. ได้เรียนรู้ทักษะกระบวนการคิดเชิงออกแบบ ( Design Thinking)

      2. ได้ฝึกฝนทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

      3. ได้แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนและคณาจารย์จากหลากหลายสาขา

      4. ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักศึกษาและอาจารย์จากสิงคโปร์

      5. ได้รับใบประกาศนียบัตรจาก Singapore Polytechnic

คุณสมบัตินักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

    1. มีทัศนคติดีมองโลกในแง่บวก

    2. มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่

     3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้

     4. สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตามเวลากำหนด

นักศึกษาที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่   ใบสมัคร LeX 2023.docx

 และส่งกลับมายังงานวิเทศสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ได้ตามช่องทางต่อไปนี้

 Email: oir@edu.rmutl.ac.th หรือทาง  Facebook: Oir Rmutl

และส่งใบสมัครได้ด้วยตนเองที่  สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ อาคารเรียนรวม ชั้น 4 มทร.ล้านนา

ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 

*กำหนดการ*

-กิจกรรมคัดเลือก 25 ก.พ. 66  (09.00-16.00 น.) ณ มทร.ล้านนา

-ประกาศผล 27 ก.พ. 66

-อบรม Design Thinking และ English for Communication  (จะแจ้งวันเวลาและสถานที่ให้ทราบภายหลัง)

-------ขอให้นักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มเพื่อน Facebook: oir rmutl เพื่อติดตามข่าวสารและกำหนดการกิจกรรม---------------


คลังรูปภาพ : LEX 2023


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา