โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพการจัดฝึกสัมมนาและอบรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพการจัดฝึกสัมมนาและอบรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โดย ณัฐนันท์ อนันต์สถาพร จำนวนผู้เข้าชม 99 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รายละเอียดดังเอกสารแนบ : https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2023/02/20230227154239_95109.pdfออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา