โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษานิเทศศิลป์ โชว์ผลงาน White Line คว้าที่ 3 MCOT AWARD 2016 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นักศึกษานิเทศศิลป์ โชว์ผลงาน White Line คว้าที่ 3 MCOT AWARD 2016

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 3 ตุลาคม 2559 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 756 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

นักศึกษานิเทศศิลป์ โชว์ผลงาน White Line คว้าที่ 3 MCOT AWARDS 2016

นางสาวพัชราภรณ์  เตียเจริญชัยโชติ, นางสาวอภิชญา  ศรีแดง, นางสาวมณี  พสุธรรมและนายกรวิทย์  อินต๊ะหล่อ นักศึกษาสาขาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากรายการ MCOT AWARDS 2016  ในโครงการ U มี Ideas รับโล่และเงินรางวัล 50,000 บาท จากนายธนะชัย  วงศ์ทองศรี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารปฏิบัติการฯ บมจ.อสมท. กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559

สำหรับโครงการ U มี Ideas รายการ MCOT AWARDS 2016 จัดโดยบริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) เพื่อจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้กับนิสิต นักศึกษา ในการออกแบบผลิตรายการอย่างสร้างสรรค์ โดยคัดเลือกตัวแทนนักศึกษากว่า 30 ทีมจากมหาวิทยาลัยฯ ทั่วประเทศ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการจากวิทยากรที่ทำรายการจริง เช่น นายสุทธิพงษ์  ธรรมวุฒิ กรรมการผู้จัดการบริษัท ทีวีบูราพาจำกัด นายวราวุธ  เจนธนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัดและนายนุษาร  ทรรศนะพายัค CEO รายการ The Face Thailand จากนั้นให้นักศึกษาแต่ละทีมผลิตรายการเพื่อนำเสนอภายใน 15 นาที โดยทีมนักศึกษา มทร.ล้านนา ส่งผลงานชื่อ WHITE LINE  ต้อแต้-กรวิทย์ อินต๊ะหล่อ 1 ในทีมเล่าถึงการมาร่วมอบรมว่า "การมาเข้าร่วมอบรมในโครงการฯ ของ อสมท ครั้งนี้ เป็นโอกาสดีที่หาไม่ได้ง่ายๆ นอกจากความสนุกสนานแล้ว ผมยังได้ความรู้ในเรื่องของการคิดสร้างสรรค์รายการ วิธีการทำงานร่วมกับเพื่อนๆ ในทีม จากการอบรมทำให้ผมรู้ว่าสื่อที่สร้างสรรค์ควรจะเข้าใจง่าย ไม่ยืดเยื้อ ไม่สะเทือนอารมณ์ และควรยกระดับความคิดของคนไทยให้ดีขึ้น” จากผลงานดังกล่าวทำให้นักศึกษา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับโล่และเงินรางวัล 50,000 บาท

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา