โลโก้เว็บไซต์ ประกวดราคาซื้อบอกรับสมาชิกชุดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ รายการโปรแกรม Adobe จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกวดราคาซื้อบอกรับสมาชิกชุดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ รายการโปรแกรม Adobe จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 มีนาคม 2566 โดย นางสาวอำพรรณ ไชยวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 195 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อบอกรับสมาชิกชุดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ รายการโปรแกรม Adobe จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ๅผู้สนใจสามารถวิจารณ์เสนอแนะความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันที่ 15 - 20 มีนาคม 2566

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2023/03/20230315105504_22895.pdf


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา