โลโก้เว็บไซต์ อธิการบดีพร้อมนักศึกษาร่วมจัดแสดงผลงานนวัตกรรม นำเสนอนายกรัฐมนตรี ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อธิการบดีพร้อมนักศึกษาร่วมจัดแสดงผลงานนวัตกรรม นำเสนอนายกรัฐมนตรี ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 18 มีนาคม 2566 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 3172 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         วันที่ 17 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีพร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะ ในโอกาสที่ลงพื้นที่พบปะประชาชนและติดตามผลงานการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้ มหาวิทยาลัยฯ นำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ของนักศึกษา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้แก่ ผลงานของนักศึกษาหลักสูตรออกแบบบรรจุภัณฑ์ หลักสูตรออกแบบแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องประดับ  ซึ่งนายกรัฐมนตรีและคณะกล่าวแสดงความชื่นชมยินดีนักศึกษาที่แสดงศักยภาพถ่ายทอดองค์ความรู้ออกมาเป็นผลงานเชิงประจักษ์ที่สามารถเป็นส่วนในการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อชุมชนด้วย

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon