โลโก้เว็บไซต์ อ.อนาวิน  สุวรรณะ เป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อ.อนาวิน  สุวรรณะ เป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 มีนาคม 2566 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 156 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

อาจารย์อนาวิน สุวรรณะ ประธานหน่วยวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและไมซ์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา เป็นวิทยากรเสวนาวิชาการหัวข้อ “Soft Power วัฒนธรรมข้าวเหนียวพลังแห่งความสร้างสรรค์” ประเด็น BCG Naga Belt Road หนทางสู่ความสำเร็จของเศรษฐกิจฐานราก และนายสัตวแพทย์ยุคล ลิ้มแหลมทอง ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG สาขาเกษตร บรรยายเรื่อง “การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากทางการเกษตรด้วย BCG” ในการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2566 (NSTDA Annual Conference: NAC2023) ภายใต้แนวคิด “สวทช. : ขุมพลังหลัก วทน. เร่งการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG สู่ความยั่งยืน” ในวันที่ 28 มีนาคม 2566 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา