โลโก้เว็บไซต์ ประกาศประกวดราคาซื้อแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อพัฒนากลยุทธ์และวางแผนบุคลากรพร้อมหลักสูตรอบรมระยะที่ 2 จำนวน 1 โครงการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศประกวดราคาซื้อแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อพัฒนากลยุทธ์และวางแผนบุคลากรพร้อมหลักสูตรอบรมระยะที่ 2 จำนวน 1 โครงการ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 เมษายน 2566 โดย นางสาวอำพรรณ ไชยวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 419 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศประกวดราคาซื้อแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อพัฒนากลยุทธ์และวางแผนบุคลากรพร้อมหลักสูตรอบรมระยะที่ 2 จำนวน 1 โครงการ

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2023/04/20230428140923_65646.pdf


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon