โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ขอเรียนเชิญนักวิจัย มทร.ล้านนา ทำแบบสำรวจความพร้อมของสถานประกอบการและนักวิจัยในการเข้าร่วม โครงการ Talent Mobility รูปแบบใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ขอเรียนเชิญนักวิจัย มทร.ล้านนา ทำแบบสำรวจความพร้อมของสถานประกอบการและนักวิจัยในการเข้าร่วม โครงการ Talent Mobility รูปแบบใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 4 พฤษภาคม 2566 โดย Natthida Wongpaeng จำนวนผู้เข้าชม 6625 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ขอเรียนเชิญนักวิจัย มทร.ล้านนา ที่สนใจโครงการ Talent Mobility รูปแบบใหม่ ประจำปี 2566 ทำแบบสำรวจความพร้อมของสถานประกอบการและนักวิจัยในการเข้าร่วม โครงการ Talent Mobility รูปแบบใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 มทร.ล้านนา 

Track 1 การเคลื่อนย้ายบุคลากรด้านการวิจัยเพื่อติดตั้งเทคโนโลยีในสถานประกอบการ(Talent Mobility for SME’s Technology Installation)
(peace sign)


Track 2.1 การพัฒนาผู้เชี่ยวชาญเพื่อสร้างกลยุทธ์และแผนปฏิบัติด้านการวิจัยและพัฒนาสำหรับสถานประกอบการ(Developing Experts in R&D Strategy and Plan Formulation for SMEs)
(peace sign)


Track 2.2 การสร้างกลยุทธ์และแผนปฏิบัติด้านการวิจัยและพัฒนาสำหรับสถานประกอบการ(Formulating R&D Strategy and Plan for SMEs)
(three fingers raised)


Track 3 กระตุ้นกิจกรรมตามกลยุทธ์และแผนปฏิบัติด้านการวิจัยและพัฒนาของสถานประกอบการ(Talent Mobility for R&D Activation under SME’s R&D Strategy and Plan)

สามารถลงทะเบียนแบบฟอร์มสำรวจความพร้อมของสถานประกอบการและนักวิจัย ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 นี้เท่านั้น เพื่อให้กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU (TM Clearing House) ประกอบการพิจารณาดำเนินการคัดเลือกนักวิจัย ส่งข้อมูลให้แก่ สป.อว. ต่อไป

*****************************************************
ทั้งนี้สามารถทำแบบสำรวจตามลิงค์ที่แนบมาพร้อมนี้ 

https://shorturl.asia/QBRSr


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon