โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ เรื่อง ประกาศประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด)  จำนวน  1  รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศ เรื่อง ประกาศประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 พฤษภาคม 2566 โดย นางสาวณัฐกานต์ สถิรภัทรกุล จำนวนผู้เข้าชม 131 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา