โลโก้เว็บไซต์ โครงการยกระดับฯ นำร่องโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ณ บ้านหลวง  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการยกระดับฯ นำร่องโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ณ บ้านหลวง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 10 ตุลาคม 2559 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 451 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

โครงการยกระดับฯ นำร่องโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

อาจารย์ชัยภูมิ สีมา หัวหน้าโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม บ้านหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะทำงาน นำร่องโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด

เมื่อวันที่ 8 – 9 ตุลาคม 2559 คณะทำงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วมฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำคณะนักท่องเที่ยวชาวจีนและชาวโรมาเนีย กว่า 20 คน นำร่องโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่บ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด เริ่มจากวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม เริ่มจากนำชมประวัติศาสตร์เรื่องราวพระพุทธรูปของหมู่บ้าน เยี่ยมชมตัวอย่างสวนเกษตรอินทรีย์และระบบไร่นาสวนผสมตามรอยพระราชดำริ ช่วงเย็นชมการแสดงพื้นเมืองจากนักเรียนโรงเรียนบ้านหลวงภายใต้อาหารล้านนาแบบขันโตก และพักโฮมสเตย์ในหมู่บ้าน และวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ ณ วัดบ้านหลวง จากนั้นคณะนักท่องเที่ยวเข้านมัสการพระคุณเจ้า ดร.พระครูวรรณวิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล ชมวิวทิวทัศน์มุมสูงของบ้านหลวงก่อนเดินทางกลับ

อาจารย์ชัยภูมิ หัวหน้าโครงการฯ กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกในการจัดการกลุ่มท่องเที่ยว ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ปีที่ 2 เน้นการท่องที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้นักท่องเที่ยวสัมผัสถึงวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้าน  โดยข้อมูลที่ได้จากการท่องเที่ยวในการจัดการท่องเที่ยวในครั้งนี้ คณะผู้ทำงานจะนำมาปรับปรุงเพื่อการพัฒนาต่อไป สำหรับผู้สนใจท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่บ้านโหล่งขอดสามารถติดต่อ อาจารย์ชัยภูมิ  สีมา ได้ทาง E-mail : chaiyapoum2528@hotmail.com หมายเลขโทรศัพท์ 086-050-8266  

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา