โลโก้เว็บไซต์ โครงการจัดตั้งสหกรณ์ร้านค้าสวัสดิการนักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการจัดตั้งสหกรณ์ร้านค้าสวัสดิการนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 ตุลาคม 2559 โดย สุภาภรณ์ ใจหนุน จำนวนผู้เข้าชม 2097 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

11 ตุลาคม 2559 ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เป็นประธานเปิดโครงการจัดตั้งสหกรณ์ร้านค้าสวัสดิการนักศึกษา ณ อาคารบริการกลาง หอพักสวัสดิการนักศึกษา มทร.ล้านนา ตาก ภายใต้ชื่อ "DORM Minimart" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้แก่นักศึกษาที่พักอาศัยในหอพัก เป็นสถานที่ฝึกทักษะการขายและการบริหารธุรกิจขนาดย่อมของนักศึกษาในอนาคต สร้างรายได้เสริมให้นักศึกษาในถื่นทุรกันดารในอนาคต สร้างรายได้ให้แก่หอพัก เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย เป็นองค์กรทางเศรษฐกิจและสังคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น การประกันชีวิตหมู่ การฌาปนกิจ การนันทนาการ การศึกษาและอื่นๆ ต่อไป

ซึ่งในการจัดตั้งสหกรณ์ร้านค้านี้ใช้งบประมาณลงลุน 250,000 บาท ให้บริการและจัดจำหน่ายสินค้าดังต่อไปนี้ ขนมขบเคี้ยว ขนมปังไอศกรีม อาการกึ่งสำเร็จรูป เครื่องสำอาง ยาสามัญประจำบ้าน เครื่องปรุงอาหาร เครื่องใช้ภายในครัวเรือน เครื่องเขียน สินค้าเบ็ดเตล็ด รับชำระค่าบำรุงหอพัก ค่าน้ำ ค่าไฟ รับแจ้งซ่อมบำบุงทั่วไป บริการจ่ายพัสดุไปรษณีย์ โดยจะเปิดทำการทุกวัน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 07.00 - 21.00 น. วันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 17.00 น.

ภาพเพิ่มเติม >>


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา