โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมบริการให้คำปรึกษา เรื่อง Eco Printing การพิมพ์ลายผ้าด้วยใบไม้ด้วยเทคนิกห่มฮ้อมพื้นที่ปลูกดอยม่อนล้าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กิจกรรมบริการให้คำปรึกษา เรื่อง Eco Printing การพิมพ์ลายผ้าด้วยใบไม้ด้วยเทคนิกห่มฮ้อมพื้นที่ปลูกดอยม่อนล้าน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 13 มิถุนายน 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 688 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมจัดกิจกรรมบริการให้คำปรึกษา เรื่อง Eco Printing การพิมพ์ลายผ้าด้วยใบไม้ด้วยเทคนิดห่มฮ้อมพื้นที่ปลูกดอยม่อนล้าน

 

วันที่ 12-13 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ผศ.ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมบริการให้คำปรึกษา เรื่อง Eco Printing การพิมพ์ลายผ้าด้วยใบไม้ด้วยเทคนิดห่มฮ้อมพื้นที่ปลูกดอยม่อนล้าน โดยมีวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ร่วมกับอาจารย์ณัฐอมร จวงเจิม อาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง ให้แก่กลุ่มผ้าทอไทลื้อย้อมสีธรรมชาติ ณ บ้านหนองปลามัน ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้กลุ่มผ้าทอไทลื้อสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือพัฒนาอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับครอบครัว และยังเป็นจุดขายสินค้าใหม่ๆ ที่เป็นผลิตถัณฑ์จากธรรมชาติอีกด้วย


ภาพ ผศ.ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย ,นางสาวอภิญญา ไชยวงค์
ข่าว นางสาวอภิญญา ไชยวงค์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา