โลโก้เว็บไซต์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงาน Lanna Expo 2023 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงาน Lanna Expo 2023

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 20 มิถุนายน 2566 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 347 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน) และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดงาน Lanna Expo 2023 ระหว่างวันที่ 3-9 กรกฏาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าและบริการที่ผ่านการพัฒนาด้านนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีให้แพร่หลาย ควบคู่กับการส่งเสริมภาพลักษณืผลิตภัณฑ์ของจังหวัด และขยายช่องทางการตลาดสินค้าและบริการ ร่วมถึงการส่งเสริมการลงทุนเพื่อต่อยอดพัฒนานวัตกรรมให้สอดคล้องกับแนวโน้มของตลาดผู้บริโภคปัจจุบัน จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมงานดังกล่าว โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-1126689 หรือแสกน QR Code ที่ปรากฏในเอกสารแนบ้ายท้ายข่าวประชาสัมพันธ์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา