โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ส่ง 2 นักศึกษา EIC ร่วม SRE-YMCA ประเทศสิงคโปร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ส่ง 2 นักศึกษา EIC ร่วม SRE-YMCA ประเทศสิงคโปร์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 ตุลาคม 2559 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 711 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มทร. ล้านนา ส่งสองนักศึกษา EIC ร่วม SRE-YMAC  ณ ประเทศสิงคโปร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ส่งสองนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลรับทุนการศึกษาเพื่อเข้าร่วมการประชุม S Rajaratnam Endowment Youth Model ASEAN Conference  (SRE-YMAC) 2016Singapore Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ ในวันที่ 2-6 ตุลาคม 2559 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของตัวแทนเยาวชนไทยร่วมแสดงความคิดเห็นภายใต้หัวข้อ "Bridging Heart, Building Ties"

สองนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมเสนอความคิดเห็นในการประชุมครั้งนี้ได้แก่ นางสาว ขวัญชนก เป็งใจ และ นางสาว วิภารัตน์ นันฟอง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (English for International Communication : EIC) โดยการ+ประชุม SRE-YMAC ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความคิดเห็นในการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาของกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นหลัก นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรม ภาษา และเชื้อชาติของเหล่าประเทศอาเซียนอีกด้วย โดยภายในงานจะมีผู้เข้าร่วมเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย และโรงเรียนสารพัดช่างที่ถูกคัดเลือกจาก 10 ประเทศอาเซียน ซึ่งแต่ละคนจะได้รับบทบาทเป็นเสมือนทูตจากประเทศอาเซียนที่ไม่ใช่ถิ่นพำนักของตน และโจทย์ที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับประเทศนั้นๆแตกต่างกันออกไปก่อนเข้าร่วมการประชุมราว 35 วันเพื่อเตรียมข้อมูลไปนำเสนอและโต้วาทีกับผู้ที่ได้หัวข้อเดียวกันในวันงาน รวมถึงมีกิจกรรม Social Contribution Activity ที่เหล่าตัวแทนได้เข้าสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับเหล่าผู้สูงอายุเป็นเวลา4ชั่วโมงเต็ม

การประชุม SRE-YMAC ได้รับการสนับสนุนจาก S Rajaratnam Endowment (SRE) ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรมาเป็นปีที่สาม โดยโครงการนี้ได้รับการตอบรับที่ดีและคาดว่าจะมีต่อไปเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสันติภาพและความเท่าเทียมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ ตลอดจนเป็นการสนับสนุนความร่วมมือในระดับภูมิภาคออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา