โลโก้เว็บไซต์ โครงการวิจัย“แม่แจ่ม มทร.ล้านนาร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เปิด “ข่วงวัฒนผญา  ล้านนาสร้างสรรค์” เรียนรู้ ถ่ายทอด ต่อยอดงานวิจัยด้านด้านศิลปและวัฒนธรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการวิจัย“แม่แจ่ม มทร.ล้านนาร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เปิด “ข่วงวัฒนผญา ล้านนาสร้างสรรค์” เรียนรู้ ถ่ายทอด ต่อยอดงานวิจัยด้านด้านศิลปและวัฒนธรรม

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 กรกฎาคม 2566 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 610 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         โครงการวิจัย“แม่แจ่ม : เมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์”  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัด “ข่วงวัฒนผญา  ล้านนาสร้างสรรค์” ในพื้นที่ โซน 6  ศิลปวัฒนธรรมล้านนา ภายในงาน Lanna Expo 2023  โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ได้รับเกียรติจากนายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ซึ่ง“ข่วงวัฒนผญา  ล้านนาสร้างสรรค์” จัดขึ้นในพื้นที่ โซน 6  ศิลปวัฒนธรรมล้านนา ภายในงาน Lanna Expo 2023  ระหว่างวันที่ 3 – 9 กรกฎาคม 2566  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งภายในงานได้จัดกิจกรรม workshop “สมุดทำมือ ลายหงส์ในโคม” ซึ่งเป็นลายประจำจังหวัดเชียงใหม่  เพื่อเป็นการต่อยอดการวางลายผ้า  และสืบสาน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก  การแสดงศิลปวัฒนธรรมบนเวที  การจัดแสดงงานศิลปวัฒนธรรม จากเครือข่ายทางวัฒนธรรม  สาธิตงานช่างพื้นบ้าน สล่าล้านนา  รวมถึงการออกร้านจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมเมืองแม่แจ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา