โลโก้เว็บไซต์ อบรมจัดทำไอศกรีม ให้นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน BRIC Program  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อบรมจัดทำไอศกรีม ให้นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน BRIC Program

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 15 ตุลาคม 2559 โดย น้ำฝน สุทธิกุญชร จำนวนผู้เข้าชม 1155 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำไอศกรีม ให้แก่นักศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ "Brawijaya - RMUTL International Class Program" (BRIC Program) ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้ดำเนินการพัฒนารูปแบบการสอนร่วมกับ Faculty of Animal Husbandry, Brawijaya University (BU) ประกอบไปด้วย นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ มทร.ล้านนา ร่วมกับนักศึกษาของ Faculty of Animal Husbandry 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา