โลโก้เว็บไซต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุรธร จีนา รับรับพระราชทานโล่เกียรติคุณลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสู่ต่อแม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุรธร จีนา รับรับพระราชทานโล่เกียรติคุณลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสู่ต่อแม่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 16 สิงหาคม 2566 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 565 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนี พันปีหลวง ไปทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 พระราชทานรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติและพระราชทานโล่เกียรติคุณ ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ วัน อาทิตย์ ที่ 13 สิงหาคม 2566 เวลา 17.30 น. ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซนทารา บายเซนทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุรธร จีนา อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้รับรับพระราชทานโล่เกียรติคุณลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสู่ต่อแม่ ประเภทข้าราชการ พนักงานข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ จากสมาคมสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ในครั้งนี้ด้วย

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon