โลโก้เว็บไซต์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการจ้างซ่อมแซมระบบท่อน้ำประปาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เจ็ดยอด) จำนวน 1 รายการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการจ้างซ่อมแซมระบบท่อน้ำประปาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เจ็ดยอด) จำนวน 1 รายการ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 18 สิงหาคม 2566 โดย นางสาวอำพรรณ ไชยวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 99 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการจ้างซ่อมแซมระบบท่อน้ำประปาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เจ็ดยอด) จำนวน 1 รายการ

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2023/08/20230818145945_93441.pdf


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา