โลโก้เว็บไซต์ นักวิจัย มทร.ล้านนา น่าน รับมอบอนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์  “ซุปก้อนสำเร็จรูปรสมะแขว่นและกรรมวิธี” จากอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ณ วันที่ 6 กรกฏาคม 2566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นักวิจัย มทร.ล้านนา น่าน รับมอบอนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ “ซุปก้อนสำเร็จรูปรสมะแขว่นและกรรมวิธี” จากอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ณ วันที่ 6 กรกฏาคม 2566

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 21 สิงหาคม 2566 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 13907 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     > มทร.ล้านนา น่าน ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์บุษบา มะโนแสน อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และทีมนักวิจัย อาจารย์เจนจิรา ลานแก้ว , อาจารย์จิรรัชต์ กันทะขู้ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยุทธ์ กาญจนพิบูลย์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์

     > ในโอกาสได้รับมอบอนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ "ซุปก้อนสำเร็จรูปรสมะแขว่นและกรรมวิธี" จากอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ออกให้ ณ วันที่ 6 กรกฏาคม 2566

     > นักวิจัยทุกท่านสามารถยื่นขอรับความคุ้มครองผลงานวิจัย ทรัพย์สินทางปัญญา ได้ที่ สนง.บริหารทรัพย์สินฯ มทร.ล้านนา เว็บไซต์ https://asset.rmutl.ac.th/

     > ซุปก้อนรสมะแข่นทำกับข้าวเมืองเหนือได้หลากหลาย จะแกงผักกาด แกงแค ยำไก่ ยำกบ ยำงู และอีกสารพัด ^__^

     > สนใจเคล็ดลับ วิธีการทำ อาจารย์และคณะพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี สอบถามเพิ่มเติม : อุตสาหกรรมเกษตร มทร.ล้านนา น่าน ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon