โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมสืบสานประเพณีวันธรรมสวนะ นบพระฟังธรรม เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา ลดละ เลิก อบายมุข ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายทานในวันธรรมสวนะ ตลอดเทศกาลเข้าพรรษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กิจกรรมสืบสานประเพณีวันธรรมสวนะ นบพระฟังธรรม เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา ลดละ เลิก อบายมุข ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายทานในวันธรรมสวนะ ตลอดเทศกาลเข้าพรรษา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 สิงหาคม 2566 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 554 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา จัดกิจกรรมถวายทาน และฟังพระธรรมเทศนาภายใต้ “โครงการสืบสานประเพณีวันธรรมสวนะ นบพระฟังธรรม” ณ ศาลาราชมงคล มทร.ล้านนา ถ.ห้วยแก้ว เพื่อเปิดโอกาสและอำนวยความสะดวกให้ผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาได้ทำบุญถวายทาน รักษาศีล ฟังพระธรรมเทศนา ในวันธรรมสวนะ หรือวันพระ ตลอดช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ปี 2566  อีกทั้งยังเป็นการร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมแบบชาวล้านนาที่ได้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีต โดยมีอาจารย์ชาคริต ชูวุฒิยากร รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารญ์ ดร.อนนท์ นำอิน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา นำคณาจารย์และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทำบุญอุทิศให้ผู้ล่วงลับ (ทานขันข้าว)  สวดมนต์ไหว้พระและฟังพระธรรมเทศนาโดยพระอนุสรณ์ สุทธิรตโน จากศรีโสดา พระอารมหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่  (ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/rmutl.fanpage )

   ทั้งนี้กิจกรรมครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 และ วันที่ 8,14,22,29 กันยายน 2566 ณ ศาลาราชมงคล โดยกิจกรรมกรรมประกอบด้วย
เวลา 08.00 – 09.00 น. : ลงทะเบียน/กิจกรรมทำบุญอุทสิให้ผุ้ล่วงลับ (ทานขันข้าว)
- เวลา 09.00- 10.00 น. : กิจกรรมไหว้พระรับศีลและฟังพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์
จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านา โทร.0-5392-1444 ต่อ 1602

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon