โลโก้เว็บไซต์ ประกาศร่างโครงการบอกรับสมาชิกแพลตฟอร์มดิจิตอลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมัลติมีเดียผ่านระบบออนไลน์ จำนวน ๑ รายการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศร่างโครงการบอกรับสมาชิกแพลตฟอร์มดิจิตอลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมัลติมีเดียผ่านระบบออนไลน์ จำนวน ๑ รายการ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 กันยายน 2566 โดย อนุพงศ์ ส่วนบุญ จำนวนผู้เข้าชม 87 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2566 ถึง 14 กันยายน 2566

Download

ประกวดร่างโครงการบอกรับสมาชิกแพลตฟอร์มดิจิตอลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมัลติมีเดียผ่านระบบออนไลน์ จำนวน ๑ รายการ
ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินราคากลาง 4,998,000.00 บาท

รับฟังการวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2566 ถึง 14 กันยายน 2566ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา