โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการบัญชี มทร.ล้านนา ลำปาง  จัดอบรมใช้งานบัญชีออนไลน์ PEAK สู่แนวทางการประกอบวิชาชีพบัญชี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรการบัญชี มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมใช้งานบัญชีออนไลน์ PEAK สู่แนวทางการประกอบวิชาชีพบัญชี

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 กันยายน 2566 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 124 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         หลักสูตรการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK  ในวันที่ 13 ,20,27 กันยายน 2566 ณ ห้องปฏิบัติการบัญชีดิจิทัล อาคารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจการทำงานเบื้องต้นของโปรแกรมบัญชีออนไลน์ เป็นแนวทางในการประกอบวิชาชีพและมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพบัญชี
        อาจารย์ปิยะดา  เนตรสุวรรณ  อาจารย์หลักสูตรการบัญชี มทร.ล้านนา ลำปาง กล่าวในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการฯ ว่า โปรแกรม PEAK เป็นโปรแกรมจัดการบัญชีออนไลน์  โดยแบ่งออกเป็นโปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจ, สำหรับนักบัญชี และการค้นหาสำนักงานบัญชีให้กับธุรกิจ ซึ่งโปรแกรมบัญชีที่เหมาะสมกับแต่ละประเภทของการทำงานจะช่วยให้เรื่องของการทำบัญชีและบริหารจัดการธุรกิจง่ายดาย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยโปรแกรมนี้สำหรับนักบัญชี ถือว่ามีประโยชน์อย่างมาก เพราะสามารถช่วยลดการทำงานที่มีความยุ่งยาก ลดการคีย์ข้อมูลซ้ำซ้อน โดยสามารถทำงานร่วมกับแผนกอื่นได้โดยไม่ต้องคีย์ข้อมูลซ้ำ ช่วยให้ผลลัพธ์ออกมารวดเร็วขึ้น ไม่ต้องใส่ชื่อ-สกุลของลูกค้า สามารถปิดงบการเงินได้เร็วกว่าการทำงานแบบบัญชีแบบเก่า อีกทั้งยังสามารถเก็บไฟล์ไว้ตรวจสอบย้อนหลังอย่างละเอียด  ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ทั้งเรื่องความรวดเร็วในการทำงานบัญชี และอื่น ๆ
       โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK ได้รับเกียรติจากคุณอุรชา  เสริมสุขเลิศ Learning Management Instructor เป็นวิทยากร โดยเป็นโครงการที่มุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาหลักสูตรการบัญชีให้มีความแข็งแกร่งพร้อมก้าวสู่โลกการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดอบรมนี้นับเป็นการเสริมสร้างทักษะในการใช้งานโปรแกรมบัญชี On-Cloud สำหรับนักบัญชียุคดิจิทัล เพื่อพัฒนาศักยภาพในการให้คำปรึกษาและการจัดการทางบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นการเสริมสร้างว่าที่นักบัญชีรุ่นใหม่ในอนาคต ผู้รับผิดชอบโครงการฯกล่าวในตอนท้าย
       ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
       ที่มาของข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์ จันทร์อินทร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา