โลโก้เว็บไซต์ นายธันวา พานิช “เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ” ประจำปี 2566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นายธันวา พานิช “เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ” ประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 กันยายน 2566 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 261 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้า ฯ ให้นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการมอบรางวัล “เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2566” โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้พิจารณาคัดเลือก นายธันวา พานิช นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รับรางวัล เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2566 ด้านการพัฒนาสังคม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลช กรุงเทพมหานครออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา