โลโก้เว็บไซต์ นศ. มทร.ล้านนา คว้ารางวัลการประกวดคลิป Tik Tok “เที่ยวเชียงใหม่ มิติใหม่ 25 อำเภอ”  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นศ. มทร.ล้านนา คว้ารางวัลการประกวดคลิป Tik Tok “เที่ยวเชียงใหม่ มิติใหม่ 25 อำเภอ”

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 กันยายน 2566 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 322 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

นางสาวธรินทร์วรัญ โยธินนท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ล้านนา ได้รับรางวัลพิเศษจากการแข่งขันประกวดการผลิตสื่อวีดีโอสั้น ในแอพพลิเคชั่น Tik Tok “เที่ยวเชียงใหม่ มิติใหม่ 25 อำเภอ” โดยน.ส.ธรินทร์วรัญ ได้ทำคลิป Tik Tok ท่องเที่ยวอำเภอดอยสะเก็ด คว้าเงินรางวัล 5,000 บาท จาก ว่าที่ร้อยเอกสันติพงศ์ บุลยเลิศ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 ณ โรงแรมศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์สปา เชียงใหม่ การประกวดคลิป Tik Tok “เที่ยวเชียงใหม่ มิติใหม่ 25 อำเภอ” จัดโดยสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปร่วมส่งคลิปสั้น แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของแต่ละอำเภอ เข้าแข่งขัน โดยแบ่งประเภทรางวัลดังนี้ รางวัลยอด View มากที่สุด 1 รางวัล, รางวัลยอดแชร์มากที่สุด 1 รางวัล, รางวัลยอดไลก์ มากที่สุด 1 รางวัล, รางวัลถูกใจคณะกรรมการ 1 รางวัล และรางวัลรักษ์โลก (BCG) 1 รางวัล นอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษสำหรับ 25 อำเภอ อำเภอละ 1 รางวัลอีกด้วย ติดตามผลงานได้ทาง https://www.tiktok.com/@sk_y552/video/7273164238833667334?_r=1&_t=8g3RFBrCW2s
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา