โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 รายการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 รายการ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 ตุลาคม 2566 โดย นางสาวอำพรรณ ไชยวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 123 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 รายการ

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2023/10/20231016134604_25312.pdf


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา