โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เชียงใหม่  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 กุมภาพันธ์ 2567 โดย อัมราพร จันทร์เที่ยง จำนวนผู้เข้าชม 2062 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อรับโอน

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

สังกัดคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ (คลิกอ่านประกาศ)

-------------------------------------------------------------------------------

 

 

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 66 ถึงวันที่ 31 ม.ค. 67 รายละเอียดดังประกาศที่แนบมานี้

(คลิกอ่านประกาศ)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon