โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบท่อน้ำประปาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เจ็ดยอด) จำนวน 1 รายการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบท่อน้ำประปาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เจ็ดยอด) จำนวน 1 รายการ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 พฤศจิกายน 2566 โดย นางสาวอำพรรณ ไชยวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 84 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบท่อน้ำประปาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เจ็ดยอด) จำนวน 1 รายการ

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2023/11/20231106144004_80871.pdf


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา