โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างทางสัญจร (ดอยสะเก็ด) จำนวน 1 รายการ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างทางสัญจร (ดอยสะเก็ด) จำนวน 1 รายการ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 พฤศจิกายน 2566 โดย นางสาวอำพรรณ ไชยวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 83 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างทางสัญจร (ดอยสะเก็ด) จำนวน 1 รายการ

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2023/11/20231106144751_33952.pdf


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา