โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบลงทุน เงินรายได้) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบลงทุน เงินรายได้)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 พฤศจิกายน 2566 โดย นางสาวณัฐกานต์ สถิรภัทรกุล จำนวนผู้เข้าชม 73 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา